×

Obsypniki do ziemniaków z przystawka profilującą redliny Noctu

Obsypniki z przystawką profilującą Noctu przeznaczone są do formowania redlin na plantacjach ziemniaków i warzyw uprawianych w redlinach. Mogą być stosowane samodzielnie lub z przystawką, która profiluje i zagęszcza redliny.

Na pierwszej belce ramy nośnej maszyna ma zamocowane słupice z zębami sprężynowymi służące do spulchniania gleby pomiędzy rzędami ziemniaków. Na drugiej belce zamocowane są zęby podorywkowe z redlicami i korpusami obsypującymi rzędy ziemniaków. Z tyłu na ramionach przyłączeniowych zamocowana jest przystawka profilująca ostateczny kształt redlin i ograniczająca zagłębienie zębów.

Maszyna może być wyposażona w dwa rodzaje przystawek: „pełna” o szerokości uprawianych międzyrzędzi w przedziale od 62,5 cm do 75 cm lub "po wschodach" o szerokości uprawianych międzyrzędzi 75 cm.

Obsypywanie z przystawką "pełną" może się odbywać do wschodów ziemniaków, gdyż później elementy wygładzające grzbiet redliny mogą powodować uszkodzenia roślin.

Obsypywanie z przystawką "po wschodach" może odbywać się zarówno do jak i po wschodach ziemniaków. Umożliwia to dokręcana blacha wygładzająca grzbiet redliny.

Obsypnik z elementami rozmieszczonymi w trzech sekcjach formuje 2 rzędy (wersja 2-rzędowa), zaś w pięciu sekcjach 4 rzędy (wersja 4-rzędowa).

Symbol U865/9 U865*
Głębokość robocza (cm) 15
Liczba obrabianych rzędów (szt.) 2 4
Rozstaw obrabianych rzędów (cm) 62,5 - 75
Liczba zębów sprężystych (szt.) 7 13
Liczba korpusów obsypujących (szt.) 3 5
Masa maszyny bez przystawki profilującej (kg) 285 570
Masa maszyny z przystawką profilującą (kg) 420 790
Zapotrzebowanie mocy (obsypnik bez przystawki) (kW / KM) 28 / 38 44 / 60
Zapotrzebowanie mocy (obsypnik z przystawką) (kW / KM) 35 / 48 57 / 78

*bezwzględny zakaz poruszania się po drogach publicznych