×

Nowość w ofercie

Obsypnik Noctu jest teraz dostępny z nową przystawką profilującą, która umożliwia formowanie i zagęszczanie redlin zarówno przed, jak i po wschodach ziemniaków. Odkręcany element roboczy zapewnia przestrzeń na rosnące rośliny.

Do tej pory maszyna była dostępna z przystawką „pełną” o szerokości uprawianych międzyrzędzi w przedziale od 62,5 cm do 75 cm. Obsypywanie mogło się odbywać tylko do wschodów ziemniaków, ponieważ później elementy wygładzające grzbiet redliny mogły powodować uszkodzenia roślin.

Uzupełnieniem oferty jest przystawka „po wschodach” o szerokości uprawianych międzyrzędzi 75 cm. Obsypywanie z nową przystawką może odbywać się zarówno do, jak i po wschodach ziemniaków. Umożliwia to odkręcana blacha wygładzająca grzbiet redliny.

Więcej informacji na temat maszyny można znaleźć na naszej stronie w dziale Oferta.